Historie

Zdjęcia, które otrzymujecie z dnia ślubu oraz z sesji plenerowej, dodatkowo wzbogacone są o pokaz zdjęć „Slideshow”, jest to zbiór najciekawszych ujęć w postaci krótkiego filmu.